Αλεξάκης Ιωάννης

Προϊστάμενος Τμήματος Αστικών Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ο κ. Ιωάννης Αλεξάκης είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Αστικών Μεταφορών, της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Έχει δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής οδικής ασφάλειας, έχοντας υπηρετήσει ως Προϊστάμενος του Τμήματος Οδικής Ασφάλειας και Κανόνων Κυκλοφορίας της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομάδες εργασίας και επιτροπές με αντικείμενο την οδική ασφάλεια, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την άδεια οδήγησης, τις επιβατικές μεταφορές, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, όπως επίσης και στην κατάρτιση σχεδίων νόμων (Κ.Ο.Κ.) και συναφών ρυθμίσεων για την οδική ασφάλεια. Είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με μετεκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Διακυβέρνησης (Ην Βασίλειο), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουαλίας (LLB), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική (ΕΚΠΑ).