Βήκας Κωνσταντίνος

Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος ΙΚΤΕΟ & Μέτοχος, Μέλος Δ.Σ. J&P ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ ΑΕ

Ο κος Κωνσταντίνος Βήκας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων από νεαρή ηλικία, από το 1989, και διαθέτει πλέον μακρόχρονη εμπειρία στο management στον κλάδο επιχειρήσεων σχετιζόμενων με το αυτοκίνητο. Το 2000 εξελέγη μέλος διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σταθμών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης διατελώντας από τη θέση του Αντιπροέδρου.

Η ενεργός συμμετοχή του στον κλάδο των ΚΤΕΟ ξεκίνησε το 2006, με την ίδρυση της εταιρίας ΚΤΕΟ «AUTECO», υλοποιώντας την μεγαλύτερη επένδυση στον χώρο των ΚΤΕΟ, και σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης. Από τότε είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας ασκώντας παράλληλα επιτυχώς καθήκοντα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή.  Το 2009, συμμετείχε ενεργά με άλλους επιχειρηματίες του χώρου, στην ίδρυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οπότε και εξελέγη Πρόεδρος Δ.Σ., παραμένοντας σε αυτή τη θέση έως και σήμερα.

Ο κ. Βήκας ενεργώντας από τη θέση του Προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και δράση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας μέσω διασφάλισης και θωράκισης των βασικών κανόνων διενέργειας των τεχνικών ελέγχων ΚΤΕΟ, και της αμεροληψίας, της ακεραιότητας και της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται στα ΚΤΕΟ.