Κατσώχης Δημήτρης

Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Senior Manager PLANET Α.Ε.

Ο κος Δημήτριος Κατσώχης είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου, με Μεταπτυχιακό τίτλο Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού MSc Civil (Transportation) Engineering από το University of California at Berkeley, CA, USA. Στέλεχος της εταιρείας συμβουλευτικής PLANET Α.Ε. από το 2008, κατέχει θέση Senior Manager σε διαχείριση έργων υποδομών. Διαθέτει σημαντική 17ετή επαγγελματική εμπειρία. Ειδικεύεται στη Διοίκηση και Παρακολούθηση σύνθετων Τεχνικών Έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, Μελέτες Κυκλοφορίας & Στάθμευσης, Οδική Ασφάλεια, Σχεδιασμό Μεταφορών (προβλέψεις ζήτησης, διαχείριση τερματικών σταθμών, κ.λπ.), Μελέτες Σιδηροδρομικών & Οδικών Χαράξεων, καθώς και σε Οικονομοτεχνικές Μελέτες Σκοπιμότητας Έργων Μεταφορών. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε τεχνικές αξιολογήσεις έργων μεταφορών, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τέλος, διαθέτει εμπειρία σε Προτάσεις Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Οργανισμών.

Ο κ. Κατσώχης ομιλεί αγγλικά και γερμανικά. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών επιστημονικών άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά. Είναι Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και Πρόεδρος Θεματικής Επιτροπής ΣΕΣ για Εμπορευματικές Μεταφορές & Logistics. Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα FP6/7 σε οδική ασφάλεια και εφοδιαστική. Πιστοποιημένος εισηγητής επιδοτούμενων σεμιναρίων ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ σε θέματα οδικής ασφάλειας, είναι submissions reviewer στο Διεθνές Συνέδριο Μεταφορών που διοργανώνεται στην Ελλάδα από το 2002.