Πετράκη Ελεάννα

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Θεμάτων, Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (ΣΕΑΑ)

Η Πετράκη Ελεάννα είναι περιβαλλοντολόγος ερευνήτρια απόφοιτος του Imperial College of Science, Technology and Medicine (MSc in Environmental Science and Technology, pollution management 2003)   του Λονδίνου . Είναι συνεργάτης του ΣΕΑΑ σε θέματα περιβάλλοντος. Έχει 8ετή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια ) καθώς επίσης παραμένει και υπεύθυνη ποιότητας στο Εργαστήριο Μέτρησης Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ.