Πολύδωρας Σταμάτιος

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ Σχολής ΜΜ ΕΜΠ

Ο Δρ. Σταμάτης Πολύδωρας είναι Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Υπηρετεί σήμερα στο ΕΜΠ ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών (ΜΜ), με γνωστικό αντικείμενο την 3D Εκτύπωση – Ταχεία Κατασκευή Πρωτοτύπων & Εργαλείων. Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της Σχολής ΜΜ ΕΜΠ διδάσκει CAD 3 διαστάσεων και προηγμένα θέματα Μηχανολογικού Σχεδιασμού, ενώ παράλληλα υποστηρίζει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες φοιτητών και ερευνητών στο Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων της Σχολής ΜΜ ΕΜΠ, λειτουργώντας ως ιδρυτικό του στέλεχος. Είναι πρωτοπόρος της Προσθετικής Κατασκευής / 3D Εκτύπωσης στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενος στην επιστημονική αυτή περιοχή τα τελευταία 21 χρόνια και έχει υλοποιήσει πληθώρα σχετικών καινοτόμων εφαρμογών και ερευνητικών έργων στους τομείς των μηχανολογικών κατασκευών, του σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων, της αρχιτεκτονικής, της τοπογραφίας, της παλαιοντολογίας, της αρχαιολογίας – πολιτιστικής κληρονομιάς και αλλού.