Πρέζας Νικόλαος

Γενικός Διευθυντής Επιβατηγών Οχημάτων, Mercedes-Benz Ελλάς

Ο Νικόλαος Πρέζας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο χώρου του αυτοκινήτου και εντάχθηκες στο δυναμικό της Mercedes-Benz Ελλάς το 2002 ως Management Trainee αναλαμβάνοντας στη συνέχεια θέσεις αυξημένης ευθύνης σε καίριες διευθύνσεις της εταιρείας. Από το 2009 έως το 2012 διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Δικτύου έχοντας παράλληλα πολυδιάστατα καθήκοντα και αρμοδιότητες, τόσο σε επίπεδο χάραξης στρατηγικής όσο και σε ιδιαιτέρως κομβικά έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Από το 2012 είναι Γενικός Διευθυντής Επιβατηγών Οχημάτων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Ελλάς, έχοντας την ευθύνη σχεδίασης και υλοποίησης της εμπορικής στρατηγικής των επιβατηγών οχήματα Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc EΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Warwick στην Αγγλία.