Χατζίκος Σωτήρης

Πρόεδρος, Διοικούσα Επιτροπή Κλάδου Δικύκλου, Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων

Κατέχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.E. από τον Ιανουάριο 2008, ενώ από τον Απρίλιο του 2017 τελεί πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του κλάδου δικύκλου του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (ΣΕΑΑ).

Από το 1994 ως το 2007 εργάστηκε στον Όμιλο S&Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (πρώην ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης), όπου τα τελευταία χρόνια κατείχε τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Αγγλία για τον πολυεθνικό όμιλο βιομηχανικών αερίων AIR PRODUCTS PLC ως Manager, European Treasury Operations. Επίσης έχει διδάξει για σειρά ετών στο Athens Laboratory of Business Administration (ALBA) το μάθημα «Mergers & Acquisitions» στο πρόγραμμα Professional ΜΒΑ.

Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με διάκριση στα Οικονομικά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Κατέχει πτυχίο Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Manchester Business School.