Γρηγόρης Παύλου

Οικονομολόγος, Ερευνητικός Συνεργάτης, ΙΟΒΕ

Ο κ. Παύλου εργάζεται στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) από το 2009, συμμετέχοντας σε πλήθος μελετών, ενώ είναι ο βασικός ερευνητής του Παρατηρητηρίου Αυτοκινήτου. Εκπόνησε τις ετήσιες εκθέσεις Αυτοκινήτου για την ελληνική αγορά, ενώ συμμετείχε σε μελέτες που αφορούν την απόσυρση οχημάτων και το φορολογικό πλαίσιο του αυτοκινήτου. Εκτός από την αγορά αυτοκινήτου, συμμετείχε σε μελέτες που εξετάζουν τους κλάδους της οικονομίας, την συνεισφορά τους, τις φορολογικές μεταβολές σε αυτούς και το ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, επικεντρώνονται κυρίως στη Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, με έμφαση τη δημοσιονομική πολιτική, τα εμπορικά ισοζύγια αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο.
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1979, ενώ από το 2005 κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Οικονομική Θεωρία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι Υποψήφιος Διδάκτορας.