Μπρούζας Εμμανουήλ

Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός, Εκπαιδευτής του Ι.Ο.ΑΣ

Διπλωματούχος Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας», ΕΜΠ. Συνεργάτης και εκπαιδευτής του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς». Αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής στο ΙΚΤΕΟ της J&P Άβαξ.