Παπαντωνόπουλος Γεώργιος

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Αυτοκινήτου, Εθνική Ασφαλιστική

Ο Γεώργιος Παπαντωνόπουλος κατέχει την θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Αυτοκινήτου στην Εθνική Ασφαλιστική από το 2014.
Έχει διατελέσει Διευθυντής Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτου στην Ιnteramerican από το 2010 έως το 2014, ενώ έχει διαγράψει επιπλέον εικοσαετή θητεία στην ALLIANZ ως αναπληρωτής διευθυντής. Είναι εκλεγμένο μέλος από το 2003 και συμμετέχει με την θέση του Γενικού Γραμματέα στη Διαχειριστική Επιτροπή του Φιλικού Διακανονισμού. Επιπροσθέτως συμμετέχει ως εκλεγμένο μέλος στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΓΔΑ και ως μέλος στην Επιτροπή Αυτοκινήτων της Ε.Α.Ε.Ε.
Στην επαγγελματική του πορεία στην Allianz συμμετείχε σε πολλά project με την ομάδα του Center of Competence του Motor στην Γερμανία, όπως: Direct sales, Claims and IT Synergies, Pay as you drive, Lost and Found, Safelight – claims and road assistance synergies, Repair shop Network & Claims activities, How to combat fraud in Motor Insurance, Sustainable- profitability through expense ratio reduction, Sustainable – profitability through customer Satisfaction.
Εκπροσωπώντας την Achmea μέσω της Ιnteramerican, συμμετείχε σε διάφορα project της Eurapco, κυρίως στα Antifraud, Foreign Claims και International Motor Claims Handling.
Είναι πτυχιούχος της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατέχει πιστοποίηση από το Ετήσιο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ. και επιπροσθέτως έχει λάβει πιστοποίηση των απαιτούμενων γνώσεων της Ευρωπαϊκής οδηγίας του Solvency II, καθώς και πιστοποίηση στο OPEX Methodology (Operational Management) από την Allianz DE.